svirtis

svirtis
svìrtis sf. (1) [K], Rtr, , NdŽ, , Tlž, Pl, Lkm, Jz, Alv, Al, Všt, svirtìs (4) Š, NdŽ, Trk, End, Erž, Kp, Sv, Kli, Zt, (3) An; N, RtŽ, svir̃tis sm. (2) NdŽ, , Ds; N 1. SD458, Q104, CII523, Sut, N, M, L, RtŽ, BzF181, , NdŽ prietaisas vandeniui iš šulinio semti (susideda iš dvišakos pėdžios, permetės ir kartelės kibirui prikabinti): Šulinys su svìrčia J. Nulūžo mūsų svirtis, nebėra kaip [v]andenį iš šulinio traukt Ut. Šulnys jau seniai užverstas, o svirties kuolas da stovi Skdt. Aš ir nežinau, kaip be svìrties reikt vandenio pasisemt UžP. Jo šulinys su svirčia Nj. Prieg pirkiai medeginė svìrtis buvo Dv. Svirtìs baigia supūt, tik ką bestovi Krs. Svirtìs gulėjo nuvirtus Pb. Iš tos vinkšnelės bus gera pėdžia svir̃čiai Sml. Su svirčià tas šulinys vieniuoleka metrų gilumo Gršl. Pas mus tai svìrtis liko, da senobiškai [vandenį semiam] Jon. Boba dvilypė pastatyta, tai svirtìs Knv. Svirties nėra: kaip norint vargingai yra semiamas vanduo Žem. Tarp kaimo degėsių likus vienintelė, liūdna tartum gervė svirtis . Aš tėvelį paprašyčia, ... kad ateitų svirties keltų NS85. Kai tik sugirgžda svirtẽlė, aš jau žinau, jog semia vandenėlį mano mergelė (d.) Skrb. Jeigu vandenį semiant svirtis rėkia, ant rytojaus bus lietaus Pnd. Jei Kūčion svirtis kala kai plaktuku, tai tuos metus žmonės labai mirs LTIII457(Kls). ^ Mūso senoji girgžda girgžda kaip sena svirtìs DūnŽ. Pimpė, perlinkęs, perkaręs it svirtis, pailgėjusia nosim, nuolat ją šnirpšdamas, čiupinėjosi apie vežimą J.Paukš. 2. to prietaiso kartis, persverta per pėdžią, permetė: Vandens semama svìrtis žemyn svyra, kad viedrą keli aukštyn J. Netoli vartų buvo didelis beržas; pritaisiau į jį svirtį BsPIII79. 3. E prietaisas kam kelti: Nedidelis da buvau, ale jau kūlį užkeldavau su svirčià ant stogo Sml. A su svirčià tus obūlius reiks kelt ant aukšto – tei sunkūs [p]Erž. 4. tech. mechanizmų, mašinų dalis (kotas, strypas) su atramos tašku judesiui perduoti, valdyti ką: Greičių svìrtis NdŽ. Rankinė svirtis PolŽ367. Stabdžiai turi svirtis, kuriomis jie valdomi . Norint padidinti kombaino greitį, svirtelę reikia pastumti į priekį . [Kalvės] dumplės odinės, pailgos, rečiau apvalios, senosios varomos svirtimi, naujesnės – koja sukamu ratu MLTEII33. | prk.: Galinga socialistinės kultūros kūrimo ir darbo žmonių komunistinio auklėjimo svirtis yra liaudies švietimas (sov.) sp. 5. SD360, Sut, N svarstyklių dalis sveriamam daiktui padėti: Jog kad ant svirties dėtų, plūksnos atsvert negalėtų SGII28.
◊ kaĩp svìrtis
1. visiškai (girtas): Girtas kap svirtìs Vlk.
2. labai (aukštas, plonas): Merga kaip svirtìs Slm.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • svirtis — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. lever vok. Hebel, m rus. рычаг, m pranc. levier, m …   Automatikos terminų žodynas

  • svirtis — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. beam; lever vok. Hebel, m rus. коромысло, n; рычаг, m pranc. fléau, m; levier, m …   Fizikos terminų žodynas

  • svirtis — svi̇̀rtis dkt. Svarstỹklių svi̇̀rtis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kontakto svirtis — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. contact lever vok. Kontakthebel, m rus. контактный рычаг, m pranc. levier de contact, m …   Automatikos terminų žodynas

  • svarstyklių svirtis — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. mass balance beam vok. Waagebalken, m rus. весовой балансир, m pranc. fléau d’une balance, m …   Fizikos terminų žodynas

  • lygiapetė svirtis — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. equal arm beam; equal arm lever vok. gleicharmiger Hebel, m rus. равноплечий рычаг, m pranc. levier à bras égaux, m; levier à fléaux égaux, m …   Fizikos terminų žodynas

  • disko svirtis — statusas T sritis informatika apibrėžtis Įtaisas ↑standžiojo disko galvutei valdyti – nustatyti ant reikalingo takelio, pakelti nuo ↑disko plokštelės arba nuleisti ant jos paviršiaus. Iliustraciją žr. priede. Kiekvienam disko plokštelių paviršiui …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • Hebel — svirtis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. lever vok. Hebel, m rus. рычаг, m pranc. levier, m …   Automatikos terminų žodynas

  • lever — svirtis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. lever vok. Hebel, m rus. рычаг, m pranc. levier, m …   Automatikos terminų žodynas

  • levier — svirtis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. lever vok. Hebel, m rus. рычаг, m pranc. levier, m …   Automatikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”